Hotline:0934 178 339

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh và Dịch Vụ

support online

TP.HCM

yahoo

0934 178 339

yahoo

info@vinacalib.vn

support online

Hà Nội

yahoo

0984.867.931

yahoo

hn@vinacalib.vn

Tại VinaCalib, chúng tôi cung cấp giới hạn rộng dịch vụ hiệu chuẩn Áp suất với độ chính xác lên đến 0.02% điểm đọc hoặc tốt hơn.

Năng lực của chúng tôi bao gồm:

  • Pressure Gages

  • Pressure Transducers

  • Master Pressure Gages 

  • Compound Gages 

  • Pressure Indicators

  • Pressure Transmitters 

  • Pressure Valves

  • Pressure Controllers

  • Dead Weight Testers

Toàn bộ giới hạn của chúng tôi được xây dựng theo phương pháp chuẩn.