Hotline:0934 178 339
Trang chủ » DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh và Dịch Vụ

support online

TP.HCM

yahoo

0934 178 339

yahoo

info@vinacalib.vn

support online

Hà Nội

yahoo

0984.867.931

yahoo

hn@vinacalib.vn

 

Danh mục DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN VÀ THỬ NGHIỆM

  • Hiệu Chuẩn

    VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt, cân phân tích, cân kỹ thuật, pipette, máy ly tâm được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

  • Thử Nghiệm

    VinaCalib cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận phòng sạch, tủ an toàn sinh học, tủ hút khí độc được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.