Hotline:0934 178 339

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh và Dịch Vụ

support online

TP.HCM

yahoo

0934 178 339

yahoo

info@vinacalib.vn

support online

Hà Nội

yahoo

0984.867.931

yahoo

hn@vinacalib.vn

Tại VinaCalib, chúng tôi cung cấp giới hạn rộng dịch vụ hiệu chuẩn độ ẩm với độ chính xác lên đến 0.8% điểm đọc hoặc tốt hơn.

Năng lực của chúng tôi bao gồm:

  • Hygrothermographs

  • Temperature Humidity Data Loggers 

  • Humidity Meters 

  • Incubators 

  • Temperature/RH Chart Recorders

  • Environmental Chambers 

  • Hygrometers 

  • Temperature/RH Meters