Giải pháp

 • VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chỉnh, bảo trì và sữa chữa toàn diện cho các lĩnh vực công nghiệp dược phẩm, bệnh viện và chăm sóc sức khoẻ, công nghệ sinh học, nghiên cứu khoa học, sản xuất thiết bị y tế, nghiên cứu động vật trong phòng thí nghiệm, điện tử,…
 • Hoạt động thử nghiệm và hiệu chuẩn của chúng tôi được BoA công nhận sự phù hơp theo ISO 17025:2017 với mã số Vilas 1125.
Hiệu chuẩn

Lĩnh vực nhiệt độ

 • Hiệu chuẩn tủ ấm
 • Hiệu chuẩn tủ ấm CO2
 • Hiệu chuẩn tủ sấy
 • Hiệu chuẩn tủ ủ
 • Hiệu chuẩn tủ lạnh (tủ bảo quản mẫu, tủ mát,…)
 • Hiệu chuẩn tủ ấm lạnh
 • Hiệu chuẩn lò nung
 • Hiệu chuẩn nồi hấp
 • Hiệu chuẩn bể ổn nhiệt
 • Hiệu chuẩn tủ vi khí hậu
 • Hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại bức xạ công nghiệp
 • Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế
 • Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự
 • Hiệu chuẩn nhiệt kế thủy tinh chất lỏng
 • Hiệu chuẩn đầu dò nhiệt RTD
 • Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện công nghiệp
 • Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi đo nhiệt độ

Lĩnh vực lưu lượng

 • Hiệu chuẩn máy đo tốc độ gió

Lĩnh vực thời gian – tần số

 • Hiệu chuẩn máy ly tâm
 • Hiệu chuẩn máy lắc
 • Hiệu chuẩn máy đo độ tan rã
 • Hiệu chuẩn máy đo độ hòa tan

Lĩnh vực quang

 • Hiệu chuẩn máy UV-VIS
 • Hiệu chuẩn máy Elisa

Lĩnh vực áp suất

 • Hiệu chuẩn áp kế chỉ thị hiện số và tương tự
 • Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất

Lĩnh vực dung tích

 • Hiệu chuẩn micropipet
 • Hiệu chuẩn handy step
 • Hiệu chuẩn dispenser
 • Hiệu chuẩn bình định mức
 • Hiệu chuẩn pipet thủy tinh

Lĩnh vực khối lượng

 • Hiệu chuẩn Cân không tự động cấp chính xác I, II, III, IV
Thử nghiệm & chứng nhận
 • Thử nghiệm phòng sạch
 • Thử nghiệm tủ an toàn sinh học
 • Thử nghiệm tủ sạch (tủ cấy, tủ thao tác PCR)
 • Thử nghiệm tủ hút khí độc
 • Thử nghiệm tủ cách ly vô trùng
Kiểm định
 • Kiểm định áp kế là xo, điện tử
 • Kiểm định cân phân tích, kỹ thuật, đĩa, bàn, đồng hồ lò xo
 • Kiểm định nhiệt kế thủy tinh -chất lỏng
 • Kiểm định nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại
 • Kiểm định nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu
 • Kiểm định nhiệt kế thủy tinh- thủy ngân có cơ cấu cực đại
 • Kiểm định nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại
 • Kiểm định thước cuộn
Hiệu chuẩn, bảo trì, sửa chữa
 • Tất cả thiết bị cho phòng thí nghiệm