Hotline:0934 178 339

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh và Dịch Vụ

support online

TP.HCM

yahoo

0934 178 339

yahoo

info@vinacalib.vn

support online

Hà Nội

yahoo

0984.867.931

yahoo

hn@vinacalib.vn

 

Danh mục Hiệu Chuẩn

 • Khối Lượng

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

 • Dung Tích

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn pipete thuỷ tinh, Micropipette, ống đong, bình định mức, pipette lặp lại,...được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

 • Nhiệt

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt bao gồm: tủ ấm, tủ ấm lạnh, tủ sấy, lò nung, Block gia nhiệt khô, bể điều nhiệt, tủ mát lưu trử thuốc thử, lưu trử máu, lưu trử dược, tủ lạnh âm sâu, lò nung, tủ vi khí hậu, nồi hấp tiệt trùng, nhiệt kế thuỷ tinh, nhiệt kế điện tử, thiết bị nhiệt khác,...được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

 • Tần Số

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn máy ly tâm được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

 • Áp suất

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn Áp suất được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib.

 • Độ ẩm

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn độ ẩm được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib.

 • Tốc độ gió

  VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn tốc độ gió được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib.