Trung Tâm Hiệu chuẩn và Thử nghiệm VINACALIB

Trụ sở

  • Địa chỉ: 23/30 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Điện thoại: 028.225 336 92 | Fax: 028.225 336 93
  • Email: info@vinacalib.vn | Website: www.Vinacalib.vn
  • Gọi 0934 178 339 cho đặt lịch dịch vụ và tư vấn miễn phí