Hotline:0934 178 339

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ kinh doanh và Dịch Vụ

support online

TP.HCM

yahoo

0934 178 339

yahoo

info@vinacalib.vn

support online

Hà Nội

yahoo

0984.867.931

yahoo

hn@vinacalib.vn

Tại VinaCalib, chúng tôi cung cấp giới hạn rộng dịch vụ hiệu chuẩn tốc độ gió với độ chính xác lên đến 1% điểm đọc hoặc tốt hơn.

 

Năng lực của chúng tôi bao gồm:

  • Anemometers 

  • Air Velocity Meters 

  • Rotary Vane Anemometers 

  • Hot Wire Anemometers 

  • Ultrasonic Anemometers 

  • Velocity Probes