KIỂM ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

Trung tâm Vinacalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, nhiệt… với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

Danh mục kiểm định khối lượng

Kiểm định ban đầu, kiểm định định kì, kiểm định sau sửa chữa

Cân bàn

 • Phạm vi đo: đến 300 kg.
 • Cấp chính xác: 3.

Cân đĩa

 • Phạm vi đo: đến 60kg.
 • Cấp chính xác: 3.

Cân đồng hồ lò xo

 • Phạm vi đo: đến 200kg.
 • Cấp chính xác: 4.

Cân phân tích

 • Phạm vi đo: đến 500g.
 • Cấp chính xác: 1.

Cân kỹ thuật

 • Phạm vi đo: đến 8kg.
 • Cấp chính xác: 2.

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.