THỬ NGHIỆM TỦ HÚT

 • VinaCalib cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận tủ hút khí độc không có bộ lọc và có bộ lọc carbon theo tiêu chuẩn ASHREA 110.
 • VinaCalib được BoA chứng nhận công nhận Vilas 1125 phù họp theo tiêu chuẩn ISO 17025 về thử nghiệm và chứng nhận tủ hút khí độc.

Năng lực thử nghiệm Tủ An toàn sinh học của VinaCalib

 • VinaCalib cung cấp thử nghiệm toàn diện và chứng nhận tủ hút khí độc bao gồm thử nghiệm ASHRAE 110. Dịch vụ thử nghiệm và kiểm tra tủ hút khí độc của VinaCalib được thực hiện theo quy trình vận hành tiêu chuẩn của VinaCalib (SOP) được cập nhật để tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ISO 17025 và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.
 • Tủ hút khí độc kiểm tra theo các tiêu chuẩn AIHA / ANSI Z9.5, SEFA, ASHRAE 110 và OSHA.

Các chỉ tiêu chính trong Thử nghiệm Tủ hút:

 • Xác định hướng dòng khí
 • Đo vận tốc dòng khí hút vào.
 • Đo cường độ ánh sáng khả kiến
 • Đo độ ồn
 • Đo độ rung

Các chỉ tiêu tùy chọn trong Thử nghiệm Tủ hút:

 • Thử rò rỉ khí SF6

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.