HIỆU CHUẨN ÁP SUẤT

VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn Áp suất được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

Năng lực hiệu chuẩn Áp suất của VinaCalib

– Tại VinaCalib, chúng tôi hiệu chuẩn nhiều loại thiết bị áp suất. Khả năng hiệu chuẩn nằm trong phạm vi áp suất đo từ -1 đến 700 bar với độ chính xác 0,02% FS

– VinaCalib sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại với độ chính xác cao và phù hợp như:

 • Áp kế chuẩn độ chính xác cao đến 0,02%
 • Máy hiệu chuẩn áp suất tự động
 • Bàn tạo áp chuẩn bằng thủy lực
 • Bàn tạo áp chuẩn bằng khí nén
 • Modun áp suất vi sai

Danh mục Hiệu chuẩn Áp suất

 •  Hiệu chuẩn áp kế hiện số và tương tự
 •  Hiệu chuẩn đồng hồ đo áp suất, áp lực
 •  Hiệu chuẩn huyết áp kế
 •  Hiệu chuẩn bộ chuyển đổi áp suất…

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.