HIỆU CHUẨN HÓA LÝ – QUANG

 • VinaCalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn hóa lý – quang được thực hiện tuân thủ theo qui trình của VinaCalib được chứng nhận bởi BoA với mã Vilas 1125 và phù hợp ISO 17025.

Năng lực hiệu chuẩn Hóa lý - quang của VinaCalib

 • Tại VinaCalib, chúng tôi hiệu chuẩn nhiều loại thiết bị hóa lý. VinaCalib sử dụng nhiều trang thiết bị hiện đại và các loại chất chuẩn CRM hàng đầu với độ chính xác cao như: dung dịch pH, dung dịch độ dẫn điện,… 

Danh mục Hiệu chuẩn Hóa lý - quang

 • Hiệu chuẩn máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV – Vis, máy đọc ELISA
 • Hiệu chuẩn máy đo pH, độ dẫn điện, tổng chất rắn hòa tan TDS, độ đục, oxy hòa tan DO.
 • Hiệu chuẩn cân sấy ẩm, phương tiện độ ẩm hạt nông sản.
 • Hiệu chuẩn nhiệt ẩm kế.
 • Hiệu chuẩn máy đo độ nhớt, cốc đo độ nhớt.
 • Hiệu chuẩn máy đo độ ngọt Brix.

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.