KIỂM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

Trung tâm Vinacalib cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường thuộc các lĩnh vực khối lượng, nhiệt… với hệ thống và thiết bị đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế.

Danh mục KIỂM ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

KIỂM ĐỊNH BAN ĐẦU

Liquid glass thermometer:

 • Phạm vi đo: (-38300)oC.
 • Sai số lớn nhất cho phép:0,3oC.

Nhiệt kế y học thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại:

 • Phạm vi đo: (3542)oC.
 • Sai số lớn nhất cho phép: 0,1oC; – 0,15oC.

Kiểm định ban đầu, kiểm định định kì đối với

Nhiệt kế thủy tinh – rượu có cơ cấu cực tiểu:

 • Phạm vi đo: (-3845)oC.
 • Độ chính xác: 0,5oC.

Nhiệt kế thủy tinh – thủy ngân có cơ cấu cực đại:

 • Phạm vi đo: (-2080)oC.
 • Độ chính xác: 0,5oC.

Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại:

 • Phạm vi đo: (3542)oC.
 • Sai số lớn nhất cho phép: đến0,15 oC.

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.