THỬ NGHIỆM TỦ CẤY VÔ TRÙNG HAY TỦ SẠCH

 • Tủ cấy vô trùng hoặc tủ sạch với dòng khí ngang và thẳng đứng được thử nghiệm theo IEST RP CC 002, ISO 14644-3:2019, NSF ANSI 49:2019, EN 12469:2000 và thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Năng lực thử nghiệm Tủ cấy vô trùng hay Tủ sạch của VinaCalib

 • VinaCalib cung cấp thử nghiệm toàn diện và chứng nhận tủ cấy vô trùng hay tủ sạch bao gồm thử nghiệm IEST RP CC 002. Dịch vụ thử nghiệm và kiểm tra tủ cấy vô trùng hay tủ sạch của VinaCalib được thực hiện theo quy trình vận hành tiêu chuẩn của VinaCalib (SOP) được cập nhật để tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn của ISO 17025 và các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.

Các chỉ tiêu chính trong Thử nghiệm Tủ cấy vô trùng hay tủ sạch:

 • Xác định độ rò rỉ màng lọc HEPA.
 • Xác định hướng dòng khí.
 • Đo vận tốc dòng khí cấp.
 • Đo cường độ ánh sáng khả kiến.
 • Đo UV.
 • Đo độ ồn.
 • Đo độ rung.

Vui lòng gọi VinaCalib cho tất cả nhu cầu về Hiệu chuẩn. Liên hệ chúng tôi trực tuyến hoặc gọi 0934 178 339 để thảo luận tất cả các nhu cầu của bạn và lên lịch cho các dịch vụ.

Với mọi cuộc gọi dịch vụ, VinaCalib sẽ cung cấp cho bạn:

 • Tư vấn chính xác nhu cầu của bạn và đáp ứng một cách nhanh chóng và kịp thời.
 • Báo giá ngay lập tức.
 • Thời gian Hiệu chuẩn và chứng nhận nhanh.
 • Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với ISO 17025.
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.